CompTIA


Kurso aprašymas


Šis trijų dienų trukmės kursas suteiks dalyviams pagrindinių žinių ir įgūdžių, reikalingų projektams valdyti arba būti efektyviu ir naudingu projekto komandos dalyviu. Kursas apima pagrindinius projekto įgyvendinimo ciklo etapus ir būtinus bendravimo įgūdžius, pvz., efektyvų derybų vedimą, konfliktų sprendimą, vadovavimą ir komandos kūrimą. Kursas supažindins su pavyzdiniu projektu, tai padės įgyti praktinių projekto vykdymo eigos žinių: nuo sumanymo iki įgyvendinimo. Šis kursas studentams padės pasirengti „CompTIA IT Project+" atestacijos egzaminui (kodas: PK0-003).Kursas skirtas


 • Patyrusiems projektų vadovams, norintiems susisteminti savo įgūdžius
 • Projektų vadovams, kurie turi praktinės patirties, bet kuriems reikia formalaus mokymo ir kvalifikacijos patvirtinimo
 • Technikams ir inžinieriams, perkeliamiems į projektų valdymo arba vadovavimo komandai pareigas
 • Technikams ir inžinieriams, dirbantiems su projektų vadovu.


Baigę šį kursą studentai sugebės:


 • Sudaryti projekto planą, lyginti projekto eigą su įgyvendinimo grafiku ir jį efektyviai valdyti
 • Suprasti, kaip nustatyti, valdyti ir kontroliuoti pokyčius vykstant projektui
 • Įvertinti ir valdyti galimus pavojus
 • Įvertinti riziką ir suprasti jos valdymo būdus
 • Perprasti pagrindinius įrankius ir metodus
 • Priimti sėkmingą projekto kainos, grafiko ir funkcionalumo kompromisą
 • Perprasti kokybės valdymo ir kliento lūkesčių valdymo galimybes
 • Nustatyti ir valdyti riziką
 • Žinoti, kodėl, kada ir kaip teikti ataskaitas apie pažangą
 • Kurti tvarkaraščius, valdyti išteklius, sekti ir valdyti projekto planus
 • Efektyviai vadovauti ir ugdyti projekto komandą
 • Efektyviai bendrauti ir demonstruoti dinamiškas pateiktis
 • Pasiekti abipusio laimėjimo atkakliomis ir principingomis derybomis, atsižvelgiant į kitos pusės interesus
 • Dalyvauti principingose derybose ir spręsti konfliktus


Kurso turinys


Kurso metu dėstomos šios temos:

  • Projekto žlugimo priežastys
  • Projekto valdymo principai
  • Pareigos ir atsakomybė
  • Projekto gyvavimo ciklas
  • Projekto planavimas
  • Projekto planavimo įrankiai
  • Projekto biudžeto formavimas
  • Rizikų valdymas
  • Tiekėjų ir kokybės valdymas
  • Projekto kontrolė
  • Pakeitimų valdymas
  • Projekto užbaigimas
  • Projekto komandos formavimas
  • Efektyvi komunikacija
  • Abiem pusėm naudingo rezultato siekimas ( achieving win-win outcomes)
  • Projekto komandos valdymas


Reikalavimai kurso dalyviams


Asmeninio kompiuterio naudojimo pagrindai ir operacinės sistemos Windows naudojimo įgūdžiai.

Skaityti informaciją apie kursą anglų kalba

IT mokymai

Vadybos mokymai

Kursų tvarkaraštis