Kiekviena didesnė Lietuvos verslo įmonė ir valstybinė institucija susiduria su tipine vadybos problema - kaip optimizuoti Informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT) paslaugų teikimo procesą, kad jis atitiktų pagrindinės veiklos poreikius ir patenkintų vis didėjančius išorinių bendrovių reikalavimus. Dauguma didesnių Lietuvos įmonių ieško būdų klasikinei šių dienų verslo vadybos problemai išspręsti - sureguliuoti savo IT departamento veiklą, kad jis būtų ne didėjanti našta įmonės biudžetui, o teiktų paslaugas, atitinkančias verslo poreikius ir taip stiprintų įmonės gyvybingumą rinkoje.

Mūsų mokymo centras šiai vadybos problemai išspręsti, organizuoja ITT infrastruktūros valdymo mokymus pagal ITIL (angl. Information Technology Infrastructure Library) metodologiją.

ITIL - tai paslaugų valdymo teorija, orientuota į darbo optimizavimą bei kokybės užtikrinimą IT paslaugas teikiančiose struktūrose, paremta knygų rinkiniu, kuriame sukaupta ir apibendrinta pasiteisinusi ITT valdymo praktika, surinkta iš daugelio organizacijų Didžiosios Britanijos vyriausybės nurodymu. Šios metodologijos svarba gali būti apibūdinta trimis IT paslaugų valdymo aksiomomis - kas neapibrėžta, negali būti kontroliuojama; kas nekontroliuojama, negali būti išmatuota; kas neišmatuota, negali būti tobulinama. Todėl, netgi jei IT paslaugas teikiančio vidinio padalinio paslaugos nėra aprašytos, jos negali būti optimizuojamos.

Tarptautinės rinkos tyrimų kompanijos IDC duomenimis, ITIL metodologijos taikymas bendrovėse 54 proc. padidino IT personalo našumą, incidentų šalinimo trukmę sumažino 49 proc. bei padidino bendrovių darbuotojų našumą 31 proc. Taip pat sumažėja prastovos verslo padaliniuose, sukuriamos sąlygos planuoti IT investicijas bei šalinti problemų, susijusių su IT, priežastis, o ne pasekmes.

ITIL metodologijos taikymas rekomenduojamas įmonėms, kurios siekia atitikti BS-15000 ir ISO-20000 standartus.

IT mokymai

Vadybos mokymai

Kursų tvarkaraštis