Microsoft mokymų pradžioje prašykite dėstytojų "transcript" iš oficialaus Microsoft portalo paviešinimo. Šiame transkripte PRIVALO būti mokymo kurso numeris. Jei šio numerio nėra, reiškia dėstytojas negali įrodyti savo kompetencijos ir vykdo mokymų ne pagal oficialius Microsoft reikalavimus. Taip pat atkreipkite dėmesį į MCT (Microsoft Certified Trainer) statuso suteikimo datą bei kompetencijų sritis. Nerekomenduojama vesti sudėtingų mokymų pradedantiems dėstytojams. Jei MCT statusas dėstytojui nebuvo suteiktas, reiškia jis neturi teisės vesti sertifikuotus mokymus ir tai yra nelegali veikla. Tai takoma visiems sertifikuotiems Microsoft mokymams. Jei mokymai nėra sertifikuoti, jie traktuojami kaip "grey" ir gali pažeisti autorines teises. "Grey" mokymams nėra jokių kokybės garantijų.

Dauguma mūsų siūlomų dėstytojų turi daugiau nei 5 metų mokymų vedimo praktiką ir visuomet atitinka mokymų vedimo rekomendacijas (Preparation Guide), jei tokias pateikia oficialus mokymo kursų teikėjas. Šios rekomendacijos apima ir privalomų sertifikacijų turėjimą.

 

Tomas Vileikis
MCP, MCSE, MCAD, MCPD, MCTS, MCTS - Dynamics, MCITP, MCDBA, MSF Practitioner, MCT, OCA (Oracle Certified Associate), Project+, ITIL Practitioner, ITIL IT Manager, ISTQB (software testing), ISO 20000 internal auditor, CEH, CEI, ESET, TOGAF Certified

 Transkriptų tikrinimas: SPAUSTI ČIA

Transcript ID 695386
Access CODE 55555555 

 

 

Aleksandr Reznik
MCP, MCSE, MCTS, MCITP, MBS, MCDBA, MCT,SCNP, Security+,Certified System Engineer (Utimaco SafeWare, personal device security), MCs, Cygate compliance certification, SCTA, CISSP

 Transkriptų tikrinimas: SPAUSTI ČIA

Transcript ID 808843
Access CODE 111qqqaaa 

 

 

Rolandas Gricius
MCP, MCSE, MCTS, MCITP, MCDBA, MSF Practitioner, MCT, ACT, ACSP, Alcatel-Lucent NRS

 Transkriptų tikrinimas: SPAUSTI ČIA

Transcript ID 665475
Access CODE RGricius

 

 

Arseny G. Evmenenko
MCP, MCSE, MCTS, MCTS - Dynamics, MCITP, MCT

 Transkriptų tikrinimas: SPAUSTI ČIA

Transcript ID 848894
Access CODE fortesting

 

 

 

 

Edvardas Filistovičius
MCT, MCITP, MCTS, MCDST, MCSD, MCAD, MCSA, MCSE, MCDBA, LPIC Level I-II, CEH, ECSA, CHFI, LPT, CCNA,CCNP, CCSI, A+, Network+, Security+, SCNS, SCNP, SCNA, SCNI

 Transkriptų tikrinimas: SPAUSTI ČIA

Transcript ID  
Access CODE  

 

 

Kristina L. Aleknienė
Buhalterinė apskaita, Finansų teisė (magistras), apskaitos programos „Rivilė“ instruktorius

 Transkriptų tikrinimas: SPAUSTI ČIA

Transcript ID  
Access CODE  

 

 

IT mokymai

Vadybos mokymai

Kursų tvarkaraštis