Angliškas atitikmuo

Foundation Certificate in IT Service Management (ITILF arba ITV3F)

Kurso apibendrinimas

Šis kursas skirtas supažindinti su pagrindinėmis sąvokomis, apibrėžimais ir išsireiškimais, naudojamais ITIL metodologijoje. Kursas taip pat supažindina dalyvius su į paslaugos užsakovą orientuota, procesais paremta metodologija ir padeda pasiruošti Foundation Certificate in IT Service Management egzaminui. Šis egzaminas yra būtinas siekiant tolimesnių Practitioner in IT Service Management arba Service Manager Certificate in IT Service Management sertifikacijų.

Tikslinė grupė

Šis kursas ir egzaminas skirtas IT specialistams, kurie turi įmonės IT paslaugų procesų diegimo, valdymo ir optimizavimo bazines žinias. Rekomenduojama vykdančiajam ir valdančiam personalui, kurie nori išplėsti šias žinias ir įgyti Foundation Certificate in IT Service Management sertifikatą, patvirtinantį įgytų žinių ir įgūdžių kokybę.

 

Privalomi pradiniai reikalavimai

Praktinė patirtis IT paslaugų pakeitimų, versijų ir turto valdymo srityse.

Kurso ir egzamino apimtis

  • Įvadas į IT servisų valdymą (10%)
  • ITIL struktūra ir turinys (45%)
  • ITIL baziniai terminai ir sampratos (45%)

IT mokymai

Vadybos mokymai

Kursų tvarkaraštis