Project Management Professional (PMP) yra pasaulinį pripažinimą pelniusi sertifikacija projektų vadybos srityje. Ją vykdo Project Management Institute (PMI). Sertifikacija yra paremta PMP egzamino specifikacija, paskelbta Project Management Institute (PMI) 2005 metais. Dauguma egzamino klausimų paremti ANSI standartu - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, sutrumpintai vadinamu PMBOK Guide.

 

TOWI, bendradarbiaudama su geriausiais šios srities profesionalais padeda pasiruošti šiai sertifikacijai ir vykdo specializuotus mokymus. Mokymai vykdomi pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Tai patvirtina, šių mokymų kokybę tarptautiniame lygyje ir sudaroma konkurenciją nekokybiškiems „grey“ mokymams.

"Grey" mokymai - tai entuziastų sukurti mokymai, kurių programos nėra patvirtintos PMI ar kitų institucijų, todėl gali neatitikti griežtų kokybinių reikalavimų. Todėl rizikuojate prarasti savo lėšas ir laiką bei nepasiruoštii PMP egzaminui.

REIKALAUKITE PMI ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMO ĮRODYMŲ, GAUKITE TIK KOKYBIŠKAS PASLAUGAS.

Patvirtintų mokymų tiekėjų sąrašą galite rasti oficialiame PMI portale : https://ccrs.pmi.org/Search.aspxKurso tikslas


Kurso tikslas - supažindinti dalyvius su egzamino psichometrija, atkreipti dėmesį į egzamino klausimų formulavimą, dažniausiai egzamino metu daromas klaidas bei padėti programos dalyviams užtvirtinti projektų valdymo pagal PMBOK standartą procesus ir procedūras žinias. Turint gerus teorinius pagrindus, egzaminas gali tapti neįveikiamu, nes iš dalyvių reikalaujama praktinių situacijų analizės pasirenkant geriausią iš nurodytų atsakymų. Todėl mokymo metu dalyviai studijuoja projektų valdymo procesus ir žinių sritis pagal PMBOK standartą, atsakinėja klausimus, panašius į PMP egzaminą, analizuoja atsakymus bei gauna išsamius dėstytojo komentarus, laiko bandomąjį testą (200 klausimų per 4 val.) ir įgyja galimybę papildomai naudoti TOWI turimą egzamino imitavimo programą (1200 klausimų) ne kursų metu.

Šis kursas skirtas asmenims, siekiantiems įgyti PMI (Project Management Institute) projektų vadovo kvalifikaciją PMP (Project Management Professional) arba CAPM™ (Certified Associate in Project Management). Reikalaujama, kad dalyviai būtų susipažinę su bendrais projektų vadybos principais, turėtų praktinės darbo projektuose patirties. Rekomenduojame, kad auditoriją sudarytų tokie specialistai:

 • Projektų vadovai ir dalyviai;
 • Projektų koordinatoriai;
 • Projektų analitikai;
 • Komandų lyderiai;
 • Produktų vadovai;
 • Programų vadovai;
 • Projektų savininkai.


PMP atestacijos nauda


Jums

 • PMP sertifikacija išskiria projektų vadovus iš kitų projektų vadovų tarpo;
 • Daug prestižinių organizacijų pageidauja, kad visi projektų vadovai turėtų PMP sertifikatą;
 • PMI skelbia, kad sertifikuotų projektų vadovų pajamos, vidutiniškai 15% yra didesnės nei tų, kurie nėra sertifikuoti.

Jūsų organizacijai

 • Standartizuoja projektų vadovų turimas žinias ir patirtį organizacijoje;
 • Sąlygoja vienodo PV žodyno, standartizuotų procesų, darbo metodų, informacinių įrankių naudojimą organizacijoje;
 • Projektų vadovų sertifikavimas sąlygoja projektų valdymo kultūros organizacijoje formavimąsi bei didina organizacijos brandą projektų vadybos srityje;
 • Sąlygoja aiškių kompetencijos reikalavimų esamiems ir naujai į organizaciją priimamiems projektų vadovams naudojimą;
 • Padeda suformuluoti aiškius kriterijus ieškant projekto subrangovų ir partnerių;
 • Suteikia konkurencinį pranašumą varžantis dėl išorinių projektų.


Kurso metu nagrinėjamos šios temos


 • Projektų vadybos pagrindai. Kertinė informacija apie projektų vadybą, nepaminima kitose devyniose žinių srityse;
 • Projekto procesų grupės. Penkios procesų grupės, apimančios visą projekto gyvavimo ciklą:
  • Inicijavimas;
  • Planavimas;
  • Vykdymas;
  • Kontrolė ir stebėsena;
  • Užbaigimas.
  • Projekto žinių sritys:
  • Integravimas. Projekto veiklų integralumo valdymas;
  • Apimtis. Projekto apimties valdymas;
  • Laikas. Projekto laiko valdymas;
  • Kaštai. Projekto kaštų valdymas;
  • Rizika. Projekto rizikos valdymas;
  • Kokybė. Projekto kokybės valdymas;
  • Žmogiškieji resursai. Projekto komandos valdymas;
  • Komunikavimas. Projekto komunikavimo valdymas;
  • Pirkimai. Projekto pirkimų ir tiekimų valdymas;
 • Etika. PMI etikos kodekso reiklavimai;
 • Egzamino laikymo savitumai
  • Klausimų struktūra ir stilius;
  • Egzamino laikymo metodika;
 • Bandomasis testas


Sertifikavimo kriterijai ir pradiniai reikalavimai dalyviams


Projektų valdymo specialistas – asmuo, atitinkantis išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimus, sutinkantis laikytis profesinės etikos kodekso reikalavimų ir išlaikęs egzaminą, kuriuo siekiama objektyviai įvertinti ir patikrinti projektų valdymo žinias. Be to, PMP privalo visuomet stengtis atitikti sertifikavimo reikalavimus (toliau tobulėti profesinėje srityje). Sertifikacijos reikalavimus galite pasitikslinti Project Management Institute tinklalapyje.

Kandidatas privalo turėti aukštosios mokyklos diplomą arba atitikmenį. Įrodyti, kad buvo grupės lyderis 7,500 valandų praktiniuose užsiėmimuose, atliko užduotis, susijusias su projektų vadovo pozicija, 60 mėnesių projektų valdymo patirties per pastaruosius aštuonerius metus ir baigė PMI metodais paremtą 35 valandų projektų valdymo srities mokymo kursą. Asmenims, turintiems bakalauro laipsnį, užtenka 4,500 valandų vadovo ir 36 mėnesių patirties projektų valdymo srityje.

Kandidatui taip pat būtina išlaikyti egzaminą, kuriuo siekiama patikrinti jo/jos Projektų valdymo srities žinias.

Kandidatai, kurie neatitinka minimalių PMP sertifikacijos reikalavimų, gali pateikti paraišką Certified Associate in Project Management, sutrumpintai CAPM egzaminui.Egzaminas


 • Egzaminas laikomas Thompson Prometric testavimo centre;
 • PMP egzaminą sudaro 200 klausimų (vertinami tik 175 klausimai, 25 klausimai yra bandomieji);
 • Iš 4 pateiktų atsakymų variantų reikia parinkti vieną teisingą;
 • Egzamino sudarytas psichometriniu pagrindu;
 • Egzaminas išlaikomas atsakius teisingai į 60,6% klausimų;
 • Egzaminas sudarytas remiantis PMBOK standartu (60%) bei papildoma medžiaga (40%)


Egzamino žinių sričių pasiskirstymas


 • Inicijavimas – 22 klausimai (11%)
 • Planavimas – 46 klausimai (23%)
 • Vykdymas – 54 klausimai (27%)
 • Kontrolė ir stebėsena – 42 klausimai (21%)
 • Užbaigimas – 18 klausimų (9%)
 • Profesinė ir socialinė atsakomybė


Kaip užsiregistruoti PMP egzaminui?


 1. Pirmiausiai reikia užsiregistruoti PMI on-line sistemoje. Prieš registraciją, rekomenduojama susipažinti su "PMP Handbook".
 2. Kai iš PMI gausite patvirtinimą su egzamino registracijos kodu, egzaminą galima laikyti adresu:

Vilnius Educational Information Centre

Saulėtekio al. 9, room 106 - 107, VU ITTC VILNIUS

Daugiau informacijos apie projektų valdymo profesionalų (PMP) programą anglų kalba rasite dokumente "Project Management Professional (PMP) Credential Handbook".

IT mokymai

Vadybos mokymai

Kursų tvarkaraštis